Z naší galerie

Přihlášení

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Dutch English French German Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Jste zde

Domů

V Botanické zahradě byl otevřen nový geologický park

Nový geologický park přibližuje vývoj hornin v Česku
22. června 2010  17:00
PRAHA - Stálou geologickou expozici představující horniny a geologický vývoj Českého masivu dnes otevřela Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK v Praze na Slupi. Geologický park slavnostně otevřel děkan Přírodovědecké fakulty UK profesor Bohuslav Gaš.

Stálá expozice s názvem “Horniny a geologický vývoj Českého masivu” ukazuje na příkladu 32 unikátních druhů hornin a formou doprovodných posterů geodynamické procesy, které se podílely na vzniku a vývoji v celosvětovém měřítku výjimečného horninového podloží České republiky.

Expozice je členěna do šesti sekcí věnovaných geologickým jednotkám, které se nachází na území naší vlasti. Každý vzorek navíc ve své struktuře ukrývá určitý geologický proces, jako je například usazování, tavení, vrásnění či přeměna hornin.

Ve vystavených exponátech je zakódována bohatá, bezmála 600 milionů let trvající historie geologického vývoje hornin České republiky. Návštěvník tak bude mít možnost shlédnout horniny vznikající například při podsouvání litosférických desek (granulit), kolizi kontinentů (pararuly), kolapsu horstev (slepence), usazování v mořích či jezerech (pískovce a opuky), doklady dávné sopečné aktivity (bazalt), horniny vzniklé ve velkých hloubkách (peridotity) nebo naopak na zemském povrchu (pískovce).

Expozice obsahuje horniny známé jako například granity neboli žuly, ale také méně známé - ale o to více zajímavé - jako například durbachity nebo eklogity.

Geologická expozice ” Horniny a geologický vývoj Českého masivu” je umístěna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Na Slupi 16, Praha 2 a bude návštěvníkům přístupna zdarma. Otevírací dobu Botanické zahrady najdete zde.

Powered by Drupal

Studentský web PřF UK