Z naší galerie

Přihlášení

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Dutch English French German Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Jste zde

Domů

Pravidla pro krátkodobé komerční pronájmy prostor BZ (focení, natáčení, svatby atp.)

Pravidla se týkají i případů, kdy není sepsána nájemní smlouva a pronájem se řídí základními sazbami uvedenými na webu botanické zahrady.

Subjekt, který zaplatí pronájem skleníku, (tj. jednotlivec, skupina lidí, společnost atd. - dále jen nájemce) je povinen řídit se návštěvním řádem botanické zahrady (https://www.bz-uk.cz/cs/navstevni-rad), zejména pak:

  • pohybovat se pouze po vyznačených cestách. Není dovoleno vstupovat kamkoli mimo tyto cesty, tj. ani např. na kameny, které jsou součástí skalkových výsadeb, do volné zeminy, kde zdánlivě nejsou žádné rostliny, do jezírek atp.
  • není možné vstupovat do pěstebního zázemí či domáhat se vstupu do těchto prostor (např. do zásobních skleníků) a pořizovat zde záznamy
  • jakkoli bez předchozí domluvy manipulovat s rostlinami v nádobách či s mobiliářem a technickým vybavením.
  • není dovoleno parkovat na hlavních průjezdových cestách. V případě souhlasu vedení s parkováním v areálu je nutné nechat vůz na některé ze slepých bočních cest, tj. nejlépe za budovou ředitelství. Pokud není na těchto vyhrazených cestách místo, je nutné zaparkovat mimo areál BZ.

V případě nedodržení těchto podmínek jsou zaměstanci botanické zahrady oprávněni s okamžitou účinností vykázat nájemce z areálu botanické zahrady, a to bez nároku na vrácení nájemného.

Nájemce je povinen odstranit nebo uhradit škody, ke kterým na majetku pronajímatele dojde při provozu jeho činnosti v pronajatých a užívaných společných prostorách jeho zaviněním, případně zaviněním jeho zaměstnanců, návštěvníků či účastníků akce.

Powered by Drupal

Studentský web PřF UK