Z naší galerie

Přihlášení

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Dutch English French German Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Jste zde

Domů » Pro návštěvníky

Návštěvní řád

Návštěvní řád Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 
1. Botanická zahrada je účelovým zařízením Přírodovědecké fakulty UK. BZ je udržována jako přístupný
park, který doplňuje odpočinkovou funkci kampusu Albertov pro studenty UK a který slouží k podpoře
vztahů fakulty s veřejností.
 
2. Exteriéry a skleníky Botanické zahrady jsou přístupné veřejnosti s výjimkou uzavřených akcí a období,
kdy jsou nepřístupné z technických důvodů. Vstup do exteriérů není zpoplatněn.
 
3. Exteriéry i skleníky jsou monitorovány kamerovým systémem.
 
4. Otevírací hodiny pro exteriéry a skleníky Botanické zahrady jsou zveřejněny na webových stránkách BZ a
jsou vyvěšeny.
 
5. Vstupné do skleníků je stanoveno ceníkem, který je zveřejněn na webových stránkách Botanické zahrady
a vyvěšen.
 
6. Fotografovat a pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy v Botanické zahradě pro komerční účely lze
jen po předchozím souhlasu a uzavření odpovídající smlouvy s Přírodovědeckou fakultou.
 
7. V prostoru Botanické zahrady je zakázano:
 
  • hlasitě používat rozhlasové a podobné akustické přístroje
  • jezdit na kolech, motocyklech, kolečkových bruslích, skateboardech, dětských vozících, koloběžkách apod
  • hrát s míčem a provozovat jiné sportovní hry
  • vstupovat se psy
  • zkracovat cesty, vstupovat na trávníky, do expozic a záhonů
  • vstupovat do uzavřených a pokusných částí zahrady
  • trhat rostliny, sbírat plody a semena
  • poškozovat zařízení Botanické zahrady a manipulovat s lavičkami, jmenovkami či dalším vybavením
  • znečišťovat zahradu včetně odhazování nedopalků, žvýkaček a odpadků
 
8. Na dodržování tohoto řádu dohlížejí zaměstnanci Botanické zahrady. Jsou oprávněni upozornit
návštěvníky na nutnost dodržovat návštěvní řád. Zaměstnanci Botanické zahrady mohou odmítnout
návštěvníkovi vstup do zahrady.
 
9. Náhrada škody při pokusech o zcizení exponátů, za poškození sbírek nebo mobiliáře bude vymáhána
právní cestou.
 
10. Povolení k vjezdu a parkování motorových vozidel je možné jen se souhlasem ředitele Botanické
zahrady.
 
V Praze dne 28.11.2011
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
děkan fakulty
Powered by Drupal

Studentský web PřF UK